2023

 

Voor de behandeling van diverse voetklachten is voetzorg in de vorm van pedicure zeer geschikt. Ook kan pedicure worden toegepast voor het onderhouden en mooi houden van de voeten. Denk hierbij aan het het knippen en lakken van de nagels en andere cosmetische ingrepen.

Pedicure wordt alleen bij diabetes vergoed vanuit de basisverzekering. De basisverzekering vergoedt als iemand echt voetzorg nodig heeft, dus voor behandeling van bepaalde klachten. Daarom wordt er gewerkt met zorgprofielen. Bij zorgprofiel 1 zijn er dekkingsmogelijkheden vanuit de aanvullende verzekering. Vanaf zorgprofiel 2 zijn er vergoedingen mogelijk uit de basisverzekering. Er zijn vier zorgprofielen. Hierbij geldt: hoe hoger het zorgprofiel, hoe meer voetzorg noodzakelijk is.

 

Als voetzorg niet door de basisverzekering gedekt wordt, is er vaak vergoeding mogelijk onder de aanvullende verzekering, mits deze door de cliënt is afgesloten.

De volgende groepen komen in aanmerking voor een aanvullende vergoeding:

  1. Patiënten met reumatoïde artritis, een dwarslaesie of andere medisch noodzakelijke klachten.
  2. Patiënten met diabetes met een zorgprofiel van één of simms 0.
  3. Patiënten met een medische voet, bijvoorbeeld als gevolg van MS of Parkinson

 

De Podotherapeut bepaalt het zorgprofiel van uw voeten. Uw huisarts of diabetisch verpleegkundige inventariseert de risico's van uw voeten door middel van simm's.

Uw arts, internist, praktijkondersteuner of podotherapeut bepaalt in overleg met u welke vervolgstappen genomen moeten worden om voetproblemen te voorkomen.

 

Mogelijk krijgt u behandelingen vergoed vanuit uw zorgverzekering. Neem uw zorgpas mee, dan kunnen wij dit voor u nagaan.

 

Voor meer informatie over vergoedingen, kunt u terecht op www.zorgwijzer.nl